Meno a priezvisko účastníka / Name and surname of the participant:*
Titul účastníka / Title:
Telefonický kontakt / Phone number:*
Inštitúcia / Institution:*
E-mailový kontakt / E-mail:
Adresa / Address:*
Typ účasti / Attendance type:*
Téma príspevku (ak bude) / Title of the contribution (if any):
Forma príspevku / form of the contribution:
Zúčastním sa prehliadky skleníkov 4.9.2020 o 9:00 hod / I will participate in the excursion in the greenhouses on 4th September 2020 at 9 am
Zúčastním sa botanickej exkurzie do Kavečian a na Hradovú 4. 9. 2020 o 10:00 hod / I will participate in the botanical excursion to the village of Kavečany and to Hradová hill on 4th September 2020 at 10 am