logo

Ponuka transferu duševného vlastníctva UPJŠ

Názov Prihlasovateľ (ia)/ majiteľ (ia) Pôvodca (ovia) Status ochrany Poznámky
Laktobacilový kmeň Laktobacillus plantarum LS/07 CCM 7766 určený na úpravu a stabilizáciu zdraviu prospešnej črevnej mikroflóry človeka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 1014/2, Košice-Staré Mesto MVDr. Alojz Bomba DrSc., MVDr. Ladislav Strojný, PhD. SK PP 54-2015: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/54-2015 PP 50011-2018: https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=PCTIB2016054600 UV v ČR: PV2018-101 https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2018-101&plang=CS PUV 2018-34733 https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/34733&plang=CS Udelený úžitkový vzor v Českej republike Finalista Cena za transfer technológií na Slovensku 2015 Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi
Spomalenie procesu alkoholového kvasenia tienením lokálneho magnetického poľa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice; SK; prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD. Oravec Milan, prof. Ing., PhD.; Kotianová Zuzana, Ing., PhD.,Lipovský Pavol, doc. Ing., PhD., Ing. Paed. IGIP; Draganová Katarína, doc. Ing., PhD.; Šmelko Miroslav, doc. Ing., PhD. SR PP: 50027-2020 https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50027-2020

Slovenská patentová prihláška

SK patent

Magnetokalorická zliatina TbCo2 pre aplikácie v technológii magnetického chladenia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARIÁ (Valparaíso, Chille) prof. RNDr. Rastislav Varga, PhD., Carlos Garcia Garcia, Pablo Jesús Ibarra Gaytán. PCT/CL2021/050018 http://www.magnanoapp.usm.cl/patents PCT prihláška
Behaviorálna aréna pre výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické pole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK; Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 KošiceSever; SK; Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; Komenského 73, 041 81 Košice 1; SK RNDr. Viktória Majláthová, PhD. RNDr. Igor Majláth, PhD., Cimbala Roman, prof. Ing., PhD.; Kurimský Juraj, doc. Ing., PhD, Vargová Blažena, Ing., PhD.; Kolcunová Iraida, prof. Ing., PhD.; Džmura Jaroslav, doc. Ing., PhD.; Petráš Jaroslav, doc. Ing., PhD.; Dolník Bystrík, doc. Dr. Ing., PhD.; Zbojovský Ján, Ing., PhD.; Peťko Branislav, doc. MVDr., DrSc.; SR PP 50010-2021 https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50010-2021 Úžitkový vzor 9395 https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50016-2021

Slovenská patentová prihláška

Úžitkový vzor

Spôsob výroby ostrých štruktúr alebo polí ostrých štruktúr z chalkogenidových skiel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK; Uzhhorod National University Užhorod, Ukraina, V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Kiev, Ukraina Komanický Vladimír, Mgr., PhD.; Shylenko Oleg, RNDr., PhD.; Latyshev Vitalii, RNDr., PhD.; Feher Alexander, Dr.h.c. prof. RNDr., DrSc.; Stronski Olexander, Dr.; Revutska Liubov, Dr.; Bilanych Vitaliy, Assoc. prof.; Rizak Vasyl, prof. SR PP 50059-2022 https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50059-2022 Slovenská patentová prihláška
Zariadenie na umelú ventiláciu pľúc s identifikáciou nehomogenity distribúcie plynov a spôsob riadenia zariadenia pri umelej ventilácií pľúc Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK; Török Pavol, doc., MUDr., CSc.; Donič Viliam, prof., MUDr., PhD.; Grendel Tomáš, MUDr., PhD.; Kočan Ladislav, MUDr., PhD.; Nosáľ Martin, MUDr.; Rybár Dušan, MUDr., PhD.; Depta Filip, MUDr.; Imrecze Štefan, MUDr., PhD.; Firment Jozef, doc., MUDr., PhD.; Firment Peter, MUDr., JUDr., PhD. SR PP 50058-2022 https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50058-2022 PUV 50094-2022 https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50094-2022

Slovenská patentová prihláška

Prihláška úžitkového vzoru

Spôsob výroby štruktúry vo vrstve chalkogenidového skla a mikroreliéfna štruktúra vyrobená týmto spôsobom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK Komanický Vladimír, Mgr., PhD.; Shylenko Oleg, RNDr., PhD.; Vorobiov Serhii, Mgr., PhD.; Latyshev Vitalii, RNDr., PHD. PUV 50086-2022 https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50086-2022 Prihláška úžitkového vzoru


       

V prípade záujmu o technológiu nás môžete kontaktovať:

Meno*
Email*
Správa*

(Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely vyriešenia Vašej otázky)