logo

Ponuka transferu duševného vlastníctva UPJŠ

Názov Prihlasovateľ (ia)/ majiteľ (ia) Pôvodca (ovia) Status ochrany Poznámky
Spomalenie procesu alkoholového kvasenia tienením lokálneho magnetického poľa

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK

Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice; SK;

Oravec Milan, prof. Ing. PhD.;
Sedláková Jana, prof. RNDr., PhD.;
Kotianová Zuzana, Ing. PhD.;
Lipovský Pavol, doc. Ing., PhD., Ing. Paed. IGIP; Draganová Katarína, doc. Ing., PhD.; Šmelko Miroslav, doc. Ing., PhD.

SR PP: 50027-2020 

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50027-2020

SK Patent: 289075

Slovenská patentová prihláška

SK patent

Magnetokalorická zliatina TbCo2 pre aplikácie v technológii magnetického chladenia

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK 

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARIÁ (Valparaíso, Chille)

Rastislav Varga, prof. RNDr.  PhD.,
Carlos Garcia Garcia,
Pablo Jesús Ibarra Gaytán.

PCT/CL2021/050018

http://www.magnanoapp.usm.cl/patents

PCT prihláška
Behaviorálna aréna pre výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické pole

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK;

Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK;
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; Komenského 73, 041 81 Košice 1; SK 

Cimbala Roman, prof. Ing., PhD.;
Kurimský Juraj, doc. Ing., PhD.;
Majláthová Viktória, RNDr., PhD.;
Majláth Igor, RNDr., PhD.;
Vargová Blažena, Ing., PhD.;
Kolcunová Iraida, prof. Ing., PhD.;
Džmura Jaroslav, doc. Ing., PhD.;
Petráš Jaroslav, doc. Ing., PhD.;
Dolník Bystrík, doc. Dr. Ing., PhD.;
Zbojovský Ján, Ing., PhD.;
Peťko Branislav, doc. MVDr., DrSc.

SR PP 50010-2021

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50010-2021

Úžitkový vzor 9395

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50016-2021

Slovenská patentová prihláška

Úžitkový vzor

 

Spôsob výroby ostrých štruktúr alebo polí ostrých štruktúr z chalkogenidových skiel  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK; Uzhhorod National University Užhorod, Ukraina, V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Kiev, Ukraina

Komanický Vladimír, Mgr. PhD.;
Shylenko Oleg, RNDr. PhD.;
Latyshev Vitalii, RNDr. PhD.;
Feher Alexander, Dr.h.c. prof. RNDr. DrSc.;
Stronski Olexander, Dr.;
Revutska Liubov, Dr.;
Bilanych Vitaliy, Assoc. prof.;
Rizak Vasyl, prof.

SR PP 50059-2022

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50059-2022

Slovenská patentová prihláška

Modifikovaná uhlíková elektróda so zvýšenou elektrickou vodivosťou a spôsob jej výroby

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Česká republika

Renáta Oriňaková, prof. RNDr. DrSc. ;
Jana Shepa, RNDr.;
Ivana Šišoláková, RNDr. PhD. ;
Tomaš Sáha, Ing. Ph.D. ;
Rushita Jaswant Shah, MSc. Ph.D. ;
Haojie Fei, MSc. Ph.D. ;
Petr Sáha, prof. Ing. CSc.

ČR patentová prihláška

https://isdv.upv.gov.cz/webapp/!resdb.pta.frm

Česká patentová prihláška

ČR patent

Zariadenie na umelú ventiláciu pľúc s identifikáciou nehomogenity distribúcie plynov a spôsob riadenia zariadenia pri umelej ventilácií pľúc Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK;

Török Pavol, doc., MUDr. CSc.;
Donič Viliam, prof. MUDr. PhD.;
Grendel Tomáš, MUDr. PhD.;
Kočan Ladislav, MUDr. PhD.;
Nosáľ Martin, MUDr.;
Rybár Dušan, MUDr. PhD.;
Depta Filip, MUDr.;
Imrecze Štefan, MUDr.  PhD.;
Firment Jozef, doc. MUDr.  PhD.;
Firment Peter, MUDr. JUDr. PhD.

SR PP 50058-2022 

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50058-2022

PUV 50094-2022 

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50094-2022

PCT/IB2023/055088

Slovenská patentová prihláška

Prihláška úžitkového vzoru

PCT prihláška

 

Spôsob výroby štruktúry vo vrstve chalkogenidového skla a mikroreliéfna štruktúra vyrobená týmto spôsobom  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK

Komanický Vladimír, Mgr. PhD.;
Shylenko Oleg, RNDr. PhD.;
Vorobiov Serhii, Mgr. PhD.;
Latyshev Vitalii, RNDr. PHD.

PUV 50086-2022

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50086-2022

Úžitkový vzor 9770

 

Prihláška úžitkového vzoru

Úžitkový vzor

Pasívny torzný mikroviskozimeter z fotopolymérneho materiálu/Viskozimeter s flexibilnými prvkami a spôsob merania viskozity

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK

Ústav  experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; Watsonova 1935/47, Košice-Staré Mesto
Biological Research Centre; Temesvári krt. 62, 6726 Szeged; HU 

Bánó Gregor, doc. Mgr. PhD.;
Horváth Denis, doc. RNDr. CSc.;
Tomori Zoltán, doc. Ing. CSc.; Kubacková Jana, RNDr. PhD.;
Kelemen Lóránd, PhD.;
Vizsnyiczai Gaszton, PhD.;
T. Iványi Gergely, Mgr. 

SK PP 107-2023,

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/107-2023?csrt=18240382387100482425

Slovenská patentová prihláška
Povrchovo funkcionalizované magnetické nanočastice Fe3O4 obalené SiO2

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK

Zeleňáková Adriána, doc. RNDr. PhD.; Zeleňák Vladimír, prof. RNDr. DrSc.;
Beňová Eva, Mgr., PhD. et PhD.;
Košuth Ján, RNDr. PhD.;

PUV 50037-23

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50037-2023?csrt=6292301758157200267

Prihláška úžitkového vzoru
Spôsob stanovenia množstva poškodenej formy proteínu

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK

Džupponová Veronika, RNDr.;
Žoldák Gabriel, doc. RNDr., DrSc. 

SK PP 50043-2023

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50043-2023?csrt=6292301758157200267,%20PCT/SK2023/050014

PCT/SK2023/050014

 

Slovenská patentová prihláška 

PCT prihláška

Bakteriálny kmeň Limosilactobacillus fermentum LF-AK1, synbiotický prostriedok, funkčná potravina a použitie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK

Kamlárová Anna, RNDr., PhD.; Štofilová Jana, RNDr., PhD.; Kvaková Monika, RNDr., PhD.;

SK PP 50041-2023

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50041-2023?csrt=6292301758157200267

Slovenská patentová prihláška
Izomérne aminofytosfingozíny, spôsob ich výroby a ich použitie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK

Martinková Miroslava, doc. RNDR. PhD.;
Špaková Raschmanová Jana, RNDr. PhD.; Novotná Michaela, RNDr. PhD.;
Pončáková Tatiana, RNDr. PhD.;
Bago Pilátová Martina, MVDr. PhD.;
Kešeľáková Alexandra, RNDr.;
Gál Peter, RNDr. PhD.;

SK PP 50045-2023

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50045-2023?csrt=6292301758157200267,%20PCT/SK2023/050015

PCT/SK2023/050015

Slovenská patentová prihláška

PCT prihláška

Bakteriálny kmeň Limosilactobacillus fermentum LF-AK2, probiotický prípravok, funkčná potravina a použitie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK

Kamlárová Anna, RNDr., PhD.; Štofilová Jana, RNDr., PhD.

SK PP 50042-2023

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50042-2023?csrt=6292301758157200267

Slovenská patentová prihláška
A method of  preparation of  OF-74(Co) material, MOF-74(Co)/S composite, and cathode material for MOF-74(Co)/S battery, MOF-74(Co) material, MOF-74(Co)/S composite, and cathode material, cathode and MOF-74(Co)/S battery

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK

Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 

Dominika Capková, RNDr. PhD.,
Andrea Straková Fedorková, doc. RNDr. PhD.,
Miroslav Almáši, doc. RNDr. PhD.,
Tomáš Kazda, doc. Ing. PhD.,

 PCT/SK2023/050016  PCT prihláška
Kurkumínová kompozícia vo forme micel a spôsob výroby uvedenej kompozície

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; Dúbravská cesta 5798 /9, Bratislava-Karlova Ves 

Datta Shubhashis, Dr. PhD.;

Miškovský Pavol, prof. RNDr. DrSc..;
Kronek Juraj, Mgr. PhD.;
Huntošová Veronika, RNDr. PhD.

SK PP 50049-2023

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50049-2023?csrt=6292301758157200267,%20PCT/SK2023/050017

PCT/SK2023/050017

Slovenská patentová prihláška 

PCT prihláška


       

V prípade záujmu o technológiu nás môžete kontaktovať:

Meno*
Email*
Správa*

(Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely vyriešenia Vašej otázky)