Objednávka stravovania ŠJ Medická 4

Kontakt vedúca jedálne: Iveta Vargová - iveta.vargova@upjs.sk, Tel: 055 234 1562, 0907 704 330

Fakturačné údaje

Objednávateľ (názov) *
Adresa *
IČO
IČ DPH
Kontaktná osoba
Telefonický kontakt
Email *
Poznámka

Stravovanie

V termíne od *
     
V termíne do *
     
Počet osôb
Forma Úhrady *
Miesto konania akcie *
Akciu organizuje *

Druh Stravovania

Raňajky
Popis raňajky
Obed
Popis obed
Večera
Popis večera
Coffee Break
Popis coffee break
Raut
Popis raut